Technologia instalacji

W jaki sposób instalacja odsiarczania oczyszcza powietrze z tlenku siarki?

Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem tzw. metody mokrej wapienno-gipsowej, w wielkim zbiorniku nazywanym absorberem. Tam emisje z kotłów elektrociepłowni są przemywane wodną zawiesiną zawierającą węglan wapnia, która reaguje z dwutlenkiem siarki i tworzy siarczyn wapnia. Ten pod wpływem kolejnych procesów przetwarzany jest w uwodniony siarczan węglowy, czyli po prostu gips. Oczyszczone spaliny są kierowane do komina.

W jaki sposób instalacja odazotowania ogranicza emisję tlenku azotu?

Proces odazotowania w elektrociepłowni jest prowadzony dwoma metodami. Pierwsza dotyczy kotła K-1. To odazotowanie metodą niekatalityczną (SNCR), która wykorzystuje wodny roztwór mocznika reagujący z tlenkiem azotu i neutralizującym go w temperaturze między 85  a 110 stopni Celsjusza.

Druga metoda, którą wykorzystano na kotłach K-2 i K-3, to metoda katalityczna (SCR) polegająca na wprowadzeniu roztworu amoniaku, który mieszaniny tlenku azotu redukuje m.in. do azotu atmosferycznego.