Ochrona środowiska

Jak nowe instalacje wpływają na stan powietrza we Wrocławiu?

Dzięki inwestycjom do atmosfery trafia znacznie mniej substancji produkowanych podczas spalania. Emisja tlenków siarki zmniejszyła się aż pięciokrotnie, zaś tlenków azotu – trzykrotnie. Tym samym powietrze we Wrocławiu jest czystsze.