Nowy komin

Ile metrów ma nowy komin?

Nowy komin ma 115 metrów, jest niższy od pozostałych dwóch kominów Elektrociepłowni Wrocław.

Czy postawienie tak wysokiej budowli, jak nowy komin elektrociepłowni, wymagało pozyskania specjalnej zgody?

Jak każdy tego typu wysoki obiekt, nowy komin elektrociepłowni został wyposażony w instalacje oświetleniową i został zgłoszony do Instytutu Lotnictwa, który udzielił wymaganej prawem akceptacji.

Ile kominów jest potrzebnych w Elektrociepłowni Wrocław po uruchomieniu instalacji DeSOx i DeNOx?

Po uruchomieniu nowych instalacji odsiarczania i odazotowania we Wrocławiu działa tylko jeden komin. Dla zachowania bezpieczeństwa stałych dostaw ciepła, np. podczas prac serwisowych, czasowo może być uruchomiony najwyższy komin. W październiku 2017 r. komin H-120 został rozebrany.