Inwestycja

Jak długo realizowana była inwestycja?

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a została  zakończona  w grudniu 2015 roku, tak, aby od 1 stycznia 2016 r. elektrociepłownia spełniała nowe unijne normy emisji.

 

Ile kosztowała inwestycja?

Koszt inwestycji w instalację odsiarczania i odazotowania spalin wyniósł  330 miliony złotych. Projekt był  realizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.