PROCES PRODUKCJI

ciepła i energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej

Elektrociepłownia Wrocław produkuje energię elektryczną za pomocą trzech bloków ciepłowniczych, których łączna moc elektryczna wynosi 263 MWe.

Stanowi to ok. 0,7% mocy zainstalowanych w Polsce, które na chwilę obecną wynoszą ponad 38 000 MWe.

Wyprowadzenie mocy elektrycznej

Energia elektryczna w Elektrociepłowni Wrocław wytwarzana jest w generatorach synchronicznych, napędzanych turbinami parowymi: G1 o mocy 55 MW oraz G2 i G3 o mocach 125 MW.

Wytworzona energia elektryczna przez generator G1 to napięcie 10,5 kV i prąd roboczy osiągający wartość 3 780 A. W przypadku generatorów G2 i G3 są to wartości 13,8 kV i 6 152 A.

Część energii elektrycznej wytwarzanej w generatorach, tj. ok. 10% zużywana jest na potrzeby własne, czyli na zasilanie układów wzbudzenia generatorów oraz rozdzielni, z których z kolei zasilane są urządzenia na maszynowni i kotłowni na blokach ciepłowniczych.

Energia elektryczna wytwarzana w generatorach Elektrociepłowni Wrocław przesyłana jest do rozdzielni TAURON Dystrybucja 110 kV R-144 przy ul. Długiej.

Elementami pośredniczącymi w przesyle energii elektrycznej są transformatory blokowe, które są dopasowane do mocy generatorów oraz przetwarzają wyprodukowaną przez generatory energię elektryczną z poziomu napięcia generatorowego do poziomu napięcia linii przesyłowej tj. 110 kV.

Częstotliwość napięcia

Turbina zsynchronizowana z siecią energetyczną obraca się z prędkością
3 000 obrotów na minutę.

Pozwala to produkować prąd o częstotliwości napięcia 50 Hz, czyli takiej, jaka jest wykorzystywana w systemach energetycznych Europy.

Dlaczego takie wysokie napięcie ?

Przesył energii elektrycznej odbywa się liniami wysokiego napięcia, aby ograniczyć straty energii na przesyle, które średnio dochodzą do 12% (na niezmodernizowanych liniach sięgają nawet 19%) – im wyższe napięcie, tym niższe straty.

Na poziomie dystrybucji energii elektrycznej są to sieci 110 kV, a w przypadku przesyłu energii elektrycznej na większe odległości są to sieci 220 kV i 400 kV.

Produkcja EC Wrocław vs. zapotrzebowanie Wrocławia

Odbiorcy energii przyłączeni do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu rocznie zużywają
2 015 432 MWh energii (średnio 230 MWh). Oznacza to, że KOGENERACJA S.A. produkująca rocznie średnio ok.
1 100 00 MWh jest w stanie pokrywać (technicznie) około 1/2 ich zapotrzebowania na energię elektryczną.  

W zimie przy pracy 3 generatorów z mocą maksymalną Elektrociepłownia Wrocław pokrywa 100% zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców Wrocławia.

Wejdź do świata elektrociepłowni WrocławZobacz, jak ten etap produkcji
wygląda w rzeczywistości