PROCES PRODUKCJI

ciepła i energii elektrycznej

Instalacja odsiarczania spalin

Sercem instalacji odsiarczania  jest absorber, ogromy zbiornik, w którym zachodzi reakcja oczyszczania spalin. Poza tym w skład zbudowanych obiektów wchodzą: komin (osadzony na absorberze), zbiornik wody procesowej, zbiornik zrzutu awaryjnego, magazyn gipsu, laboratorium chemiczne, stacja odwadniania gipsu, oczyszczalnia ścieków, rozdzielnia elektryczna dedykowana instalacji.

Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem tzw. metody mokrej wapienno-gipsowej, w wielkim zbiorniku nazywanym absorberem. Tam emisje z kotłów elektrociepłowni są przemywane wodną zawiesiną zawierającą węglan wapnia, która reaguje z dwutlenkiem siarki i tworzy siarczan wapnia. W wyniku kolejnych procesów zachodzących wewnątrz absorbera powstaje uwodniony siarczan wapnia, czyli po prostu gips.

Gips ten jest sprzedawany zakładom, które mogą wykorzystać go m.in. do produkcji materiałów budowlanych.

Instalacja odazotowania spalin

Proces odazotowania w elektrociepłowni we Wrocławiu jest prowadzony dwoma metodami.

Pierwsza z nich to odazotowanie metodą niekatalityczną (SNCR), która wykorzystuje wodny roztwór mocznika reagujący z tlenkiem azotu, ograniczając znacząco jego emisję do atmosfery. Dotyczy to kotła określonego symbolem K-1.

Druga metoda, którą wykorzystano na kotłach K-2 i K-3, to metoda katalityczna (SCR) polegająca na wprowadzeniu roztworu amoniaku, który redukuje mieszaniny tlenku azotu m.in. do azotu atmosferycznego. W tym przypadku proces odazotowania zachodzi w temperaturze od 300 do 400 stopni Celsjusza.

 

Wejdź do świata elektrociepłowni WrocławZobacz, jak ten etap produkcji
wygląda w rzeczywistości