PROCES PRODUKCJI

ciepła i energii elektrycznej

Nastawnia Elektrociepłowni Wrocław

Na terenie bloków ciepłowniczych znajduje się nastawnia centralna. Z tego miejsca steruje się podstawowymi urządzeniami elektrociepłowni:

  • blokami ciepłowniczymi BC-1, BC-2 i BC-3,
  • kotłami wodnymi KW-3 i KW-5,
  • mazutownią,
  • układem sieci elektroenergetycznej w obrębie EC Wrocław.

Obsługa urządzeń

Nastawnia jest pomieszczeniem, z którego można sterować większością urządzeń znajdujących się w Elektrociepłowni Wrocław. Wszystkie czynności wykonuje się tu za pomocą komputerowych systemów sterowania. Główne urządzenia w ruchu ustalonym pracują w pełnej automatyce. Układ posiada wiele systemów zabezpieczeń, a urządzenia podstawowe są rezerwowane na wypadek awarii.

Organizacja pracy

W elektrociepłowni pracuje się w ruchu ciągłym czyli 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Pracownicy utrzymania ruchu są podzieleni na 5 brygad i pracują w godzinach 5.45 – 13.45, 13.45 – 21.45 i 21.45 – 5.45.

Instalacje DeSOx, DeNOx

Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są sterowane z nastawni Elektrociepłowni Wrocław.

Obsługa

Na nastawni pracują operatorzy bloku.

Każdy z nich szkolił się przynajmniej przez kilka lat, by zdobyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do pracy na tym stanowisku.

Wejdź do świata elektrociepłowni WrocławZobacz, jak ten etap produkcji
wygląda w rzeczywistości