Inwestycja dla czystszego powietrza

Inwestycje prośrodowiskowe

Dzięki budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin  pięciokrotnie ograniczona została emisji tlenków siarki  i trzykrotnie emisja tlenków azotu do atmosfery. W ten sposób spełnione zostały nowe, restrykcyjne unijne normy, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Instalacja odsiarczania redukuje tlenki siarki ze skutecznością przewyższającą 95%. Sprawność instalacji odazotowania sięga 80%.

Wykonawcami robót byli: dla instalacji odsiarczania konsorcjum Rafako – PBG, dla instalacji odazotowania konsorcjum Fortum Power and Heat Oy - Instal Kraków S.A.

Inwestycja w instalację odsiarczania i odazotowania spalin wyniosła ponad 330 mln zł. Projekt był realizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich.  

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a została  zakończona  w grudniu 2015 roku.

Inwestycje zrealizowane we Wrocławiu były częścią programu ukierunkowanego na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych i podniesienie efektywności jednostek wytwórczych Grupy EDF w Polsce (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Rybnik). Ich wartość wyniosła w sumie ponad 3 mld złotych (800 mln euro).

  
 

Nowy komin

Wysokość nowego komina to 115 metrów. Jest on postawiony na absorberze o wysokości 42 metrów, a sam przewód kominowy ma 73 metry. Komin został wykonany z tworzywa FRP (fiber-reinforced polimer), które gwarantuje m.in. antykorozyjność. Został przywieziony do Wrocławia w 20 elementach wyprodukowanych w Krakowie. Każdy z nich miał średnicę wynoszącą 6,5 m i wysokość 3,8 m.

Przy jego budowie wykorzystano technologię budowy od góry. Oznacza to, że odcinek zamontowany jako pierwszy poprzez „wypychanie” docelowo jest elementem ostatnim (znajduje się na górze komina). Montaż jednego elementu komina zajmował średnio ok. 3 dni.