PROCES PRODUKCJI

ciepła i energii elektrycznej

Produkcja energii cieplnej

W Elektrociepłowni Wrocław są zainstalowane trzy kotły parowe o następujących wydajnościach pary:

  • K-1 - OP-230 t/h o mocy 165 MWt
  • K-2 - OP-430 t/h o mocy 317 MWt
  • K-3 - OP-430 t/h o mocy 317 MWt

Do zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania miasta na ciepło służą kotły wodne. Kocioł wodny przystosowany jest do dodatkowego podgrzewania wody w przypadku wyjątkowo niskich temperatur zewnętrznych. W EC Wrocław dysponujemy dwoma kotłami szczytowymi:

  • KW-3 / WP 120 o mocy 140 MWt
  • KW-5 / WP 120 o mocy 140 MWt

Kotłownia Elektrociepłowni Wrocław

Na terenie kotłowni w Elektrociepłowni Wrocław podstawowymi urządzeniami są kotły parowe. Do odpowiedniego funkcjonowania kotłów potrzebne są urządzenia pomocnicze, takie jak: młyny węglowe, wentylatory młynowe, wentylatory powietrza, wentylatory spalin, elektrofiltry, odżużlacze czy kruszarki żużla. Wspólna praca tych wszystkich urządzeń pomocniczych wpływa na prawidłowy przebieg procesu spalania w kotle.

Kotły parowe

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości pary do turbiny, a tym samym do wymienników podturbinowych, w kotłach spalany jest węgiel w ilościach ok. 500 000 ton na rok.

Kotły szczytowe

Kotły wodne spalają przeciętnie
ok. 10 000 ton węgla. Wartość ta jest zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej we Wrocławiu.

Odpady poprodukcyjne

Jak w każdym procesie spalania, mamy do czynienia z odpadami w postaci popiołu lotnego i żużla. Elektrociepłownia w ekologiczny sposób wyprowadza odpady średnio w ilościach:

- popiół: 70 000 ton na rok
- żużel: 14 500 ton na rok

Większość odpadów jest wykorzystywana do powtórnego wykorzystania, np. popiół lotny - jako dodatek do betonu.

Ograniczenie emisji spalin

W celu ograniczenia emisji spalin Elektrociepłownia zobowiązała się od 1 stycznia 2016 roku do zmniejszenia emisji spalin, zgodnie z Dyrektywą UE. Dlatego też w KOGENERACJI powstają nowe instalacje mające na celu ograniczenie emisji tlenków siarki (SOx)z 1500 mg/Nm3 do 200 mg/Nm3, tlenków azotu (NOx)z 600 mg/Nm3 do 200 mg/Nm3 oraz pyłu z 100 mg/Nm3 do 20 mg/Nm3.

Nm3 - normalny metr sześcienny.

Wejdź do świata elektrociepłowni WrocławZobacz, jak ten etap produkcji
wygląda w rzeczywistości