PROCES PRODUKCJI

ciepła i energii elektrycznej

Maszynownia Elektrociepłowni Wrocław

Na terenie maszynowni w Elektrociepłowni Wrocław podstawowymi urządzeniami są turbiny parowe, generatory prądu, pompy wody sieciowej oraz pompy wody zasilającej. Znajdują się tu także wymienniki ciepła, wymienniki regeneracyjne, pompy olejowe, pompy kondensatu, dmuchawy, filtry oraz odgazowywacze. Całość jest połączona kilometrami rur, na których znajduje się kilkaset sztuk zasuw i zaworów.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła

W Elektrociepłowni Wrocław pracują trzy turbozespoły o mocach:

TG-1:   56 MWe  i 116 MWt,
TG-2: 108 MWe  i 208 MWt,
TG-3: 108 MWe  i 208 MWt.

Są to urządzenia, które w ciągu ostatnich lat przeszły modernizację i niezawodnie produkują energię. Turbozespoły (turbina + generator) obracają się z prędkością 3 000 obrotów na minutę.

Układ wody sieciowej

Pompy sieciowe w okresie zimowym przepompowują do miasta ok. 10 000 ton wody na godzinę. Osiągana w tym okresie temperatura wody sieciowej (przy -20°C na zewnątrz) może się zbliżyć do 130°C.

Pompy wody zasilającej

Pompy wody zasilającej tłoczą wodę do kotła o ciśnieniu 165 atmosfer i temperaturze ponad 200°C.

Chłodzenie generatora

Do chłodzenia uzwojeń generatora wykorzystywany jest wodór. Gaz ten ma bardzo dobre właściwości przewodności cieplnej. Jednocześnie jest to gaz charakteryzujący się dużą wybuchowością i wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. 

Wejdź do świata elektrociepłowni WrocławZobacz, jak ten etap produkcji
wygląda w rzeczywistości