PROCES PRODUKCJI

ciepła i energii elektrycznej

Gospodarka wodno-chemiczna

Elektrociepłownia Wrocław pobiera na cele technologiczne średnio 50 ton wody z Odry na godzinę. Zadaniem Gospodarki Wodno-Chemicznej jest takie przygotowanie i oczyszczenie wody, aby można było ją wykorzystać w procesach produkcyjnych. Woda jest jednym z najważniejszych elementów procesu wytwarzania energii w każdej elektrowni i elektrociepłowni.

Produkcja wody

Wodę pobraną z Odry wykorzystujemy m.in. do produkcji:

  • wody zmiękczonej służącej  do uzupełnienia strat w miejskiej sieci ciepłowniczej, która we Wrocławiu liczy ok. 500 km - ok. 15 t/ h
  • wody zdemineralizowanej uzupełniającej obieg wodno-parowy bloków ciepłowniczych. Taka woda ma skład podobny do wody destylowanej, powszechnie stosowanej w gospodarstwach domowych -  18 t/ h
  • wody przefiltrowanej wykorzystywanej do chłodzenia niektórych urządzeń - 10 t/ h .

Woda uzupełniająca zarówno obieg wodno-parowy, jak i sieć ciepłowniczą musi być dobrej jakości, aby zminimalizować powstawanie korozji, osadzanie kamienia bądź zasolenie urządzeń, przez które przepływa.

Zmiękczanie

Zmiękczanie to usuwanie z wody jonów wapnia i magnezu. Zasadniczy proces zmiękczania odbywa się w technologii wymiany jonowej na urządzeniach zwanych wymiennikami sodowymi. 

Demineralizacja

Demineralizacja wody to usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli. Zasadniczy proces demineralizacji odbywa się w technologii wymiany jonowej na urządzeniach zwanych wymiennikami kationitowymi i anionitowymi.

Neutralizacja ścieków

Neutralizacja ścieków ma na celu doprowadzenie ścieków przemysłowych powstających w procesie zmiękczania i demineralizacji wody do takich parametrów chemicznych, by były one zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Zneutralizowane ścieki odprowadzane są do Odry.

Wejdź do świata elektrociepłowni WrocławZobacz, jak ten etap produkcji
wygląda w rzeczywistości