O nas
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S. A. to znaczący producent
energii elektrycznej i cieplnej, jeden z największych podmiotów gospodarczych
Dolnego Śląska, a także jeden z większych pracodawców we Wrocławiu.

KOGENERACJA S.A. składa się z  trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie, o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MWe i cieplnej 1080,4 MWt, co w grupie elektrociepłowni zawodowych plasuje spółkę na czołowej pozycji. Ciepło wytwarzane w EC Wrocław i EC Czechnica zasila sieć ciepłowniczą we Wrocławiu i w Gminie Siechnice.

KOGENERACJA S.A. jest producentem energii elektrycznej i ciepła głównie w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu realizowany jest wymóg oszczędnego, mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych w dzisiejszym świecie rodzajów energii.

KOGENERACJA S.A. to firma, która inwestuje w ekologię i bezpieczeństwo.  W 2015 r. powstały w spółce instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, które zabezpieczają dostawy ciepła dla wrocławian na kolejne 20 lat oraz czystsze powietrze w mieście, dzięki znacznemu zmniejszeniu emisji tlenków siarki i azotu. Inwestycja ta zapewnia dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich.

 KOGENERACJA S.A. zwraca szczególną uwagę na działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, etyki i Zrównoważonego Rozwoju.

Spółka wdraża wiele programów pomocy społecznej, w tym m.in. program wspierania organizacji integrujących osoby niepełnosprawne. KOGENERACJA S.A. aktywnie angażuje się w mecenat nad utalentowanymi studentami oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie rozbudzania postaw proekologicznych.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2000 r.

KOGENERACJA S.A. należy do Grupy Kapitałowej PGE.