JAK POWSTAJE ENERGIA?
Poznaj proces produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej

WEJDŹ DO ŚWIATA WROCŁAWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI
Przeżyj razem z nami wyjątkowy spacer

INWESTYCJA DLA DOBRA MIASTA
Zbudowaliśmy instalację odsiarczania i odazotowania spalin